1. Kwiaciarnia Gladiola prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych za pośrednictwem strony internetowej gladiola.pl, telefonicznie lub osobiście w kwiaciarni.
  2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej gladiola.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
  3. Rozliczenia transakcji bezgotówkowych prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz Paypal.pl.
  4. Dane adresowe zostaną użyte wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  5. Kwiaciarnia Gladiola w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń.
  6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego.
  7. Kwiaciarnia Gladiola w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem lub nie przejęcie przesyłki z własnej woli odbiorcy.
  8. Reklamacje są rozpatrywane jeżeli zostaną złożone maksymalnie do 3 dni po dostarczeniu kwiatów . W przypadku rażących błędów Kwiaciarnia Gladiola proponuje zamawiającemu zadośćuczynienie w formie dostawy dodatkowego prezentu lub całkowitego zwrotu kosztów.
  9. W wyjątkowych sytuacjach bukiet może różnić się kolorem kwiatów, ich rodzajem bądź rodzajem przybrania. W każdym takim przypadku florysta zastępuje brakujące kwiaty lub przybranie, takimi o takiej samej lub większej wartości.
  10. Kwiaciarnia Gladiola zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia. Godziny dostarczenia podane przez klienta w formularzu zamówienia są orientacyjne i w niektórych przypadkach dostarczenie może przesunąć się w czasie (z powodu trudności z dojazdem, wypadków na drodze, dużej ilości zamówień).
  11. Rejestrując konto i akceptując regulamin zgadzasz się na otrzymywanie informacji o najważniejszych dniach świątecznych oraz kuponach rabatowych dla stałych klientów.